Η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία έχουν σαν στόχο την ανακάλυψη του αληθινού μας εαυτού ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικότερα στα γεγονότα της ζωής, να κατανοούμε τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας, να δημιουργούμε πιο αληθινές και ουσιαστικές σχέσεις με τους γύρω μας, να τολμάμε να υπερασπιζόμαστε τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας, να βάζουμε τα όρια μας και τέλος να αλλάζουμε ότι μας ταλαιπωρεί και μας κάνει δυσλειτουργικούς.

Σ’ ένα περιβάλλον σεβασμού κι εμπιστοσύνης, ο Σύμβουλος – Ψυχοθεραπευτής σε ενθαρρύνει να εκφράσεις ελεύθερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τους εφιάλτες σου, τα μυστικά που σ’ ενοχοποιούν, τους φόβους σου, τα όνειρά σου, τις εμπειρίες σου χωρίς να σε κρίνει και να σε καθοδηγεί. Στόχος του κάθε θεραπευτή δεν είναι να οδηγήσει τον θεραπευόμενο προς έναν δρόμο που ο ίδιος ο θεραπευτής θεωρεί σωστό αλλά να τον βοηθήσει να συνδεθεί με τον εαυτό του και τις δικές του επιθυμίες και ανάγκες.
Ατομική θεραπεία Στην ατομική θεραπεία συμμετέχουν ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος. Η διάρκεια της ατομικής θεραπείας είναι 50 λεπτά. Η πρώτη συνάντηση συνήθως διαρκεί παραπάνω καθώς είναι σημαντικό ο θεραπευόμενος να έχει τον χρόνο να δώσει όσες πληροφορίες θεωρεί απαραίτητες για αυτά που τον απασχολούν. Σ’ αυτό το χώρο εμπιστοσύνης και εχεμύθειας που δημιουργείται ανάμεσά τους, ο θεραπευόμενος έχει τον χρόνο να μιλήσει γι αυτά που τον προβληματίζουν και μαζί με τον ψυχοθεραπευτή να βρει λύσεις και να ανακουφιστεί.
Ομαδική θεραπεία Στην ομαδική θεραπεία συμμετέχουν ένας ή δύο θεραπευτές και τα μέλη της ομάδας τα οποία μπορεί να είναι από 3 μέχρι 10. Η ομαδική θεραπεία διαρκεί δύο ώρες. Τα μέλη σέβονται το απόρρητο της διαδικασίας καθώς η εμπιστοσύνη και η εχεμύθεια βοηθούν τα μέλη να μιλήσουν για αυτά που τους προβληματίζουν. Η ομάδα λειτουργεί σαν ένας μικρόκοσμος και επιτρέπει στα μέλη να βοηθήσουν και να βοηθηθούν καθώς και να πειραματιστούν σε καινούρια μοτίβα συμπεριφοράς.
Θεραπεία ζεύγους Στη θεραπεία ζεύγους συμμετέχουν ένας ή δυο θεραπευτές και το ζευγάρι και η διάρκεια είναι 75 λεπτά. Η θεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που νιώθουν την ανάγκη ν’ αλλάξουν κάποια πράγματα στη σχέση τους. Ο θεραπευτής βοηθά τους συντρόφους να μάθουν να επικοινωνούν εποικοδομητικά και να εκφράζουν τις ανάγκες τους με τρόπο κατανοητό.
Οικογενειακή θεραπεία Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που στόχο έχει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας σαν ομάδα, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που πιθανόν κάνουν δυσλειτουργικό το οικογενειακό σύστημα και να φροντίσει την ψυχική υγεία του κάθε μέλους χωριστά. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 75 λεπτά και συνήθως συμμετέχουν σε αυτή όλα τα μέλη της οικογένειας (ο θεραπευτής έχει το δικαίωμα να κατευθύνει πόσα και ποια μέλη θα είναι στην κάθε συνεδρία ανάλογα με το στάδιο της θεραπείας). Στις συνεδρίες μελετούνται κι εξετάζονται τα μοτίβα συμπεριφοράς κι επικοινωνίας των μελών της οικογένειας καθώς επίσης και οι κανόνες της. Επιπρόσθετα, έχει πολύ μεγάλη σημασία ν’ αναγνωριστούν και να ενισχυθούν οι θετικές πτυχές της οικογένειας έτσι ώστε να περιοριστεί η ένταση και η συχνότητα των δυσκολιών και συγκρούσεων. Ο οικογενειακός θεραπευτής θα σεβαστεί τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας και σε καμμία περίπτωση δεν θα παρέμβει χωρίς τα μέλη της οικογένειας να το επιθυμούν. Στόχος είναι η στήριξη του οικογενειακού συστήματος και η βοήθεια για προσαρμογή σ’ ενδεχόμενες δυσκολίες.
Πίνδου 2, Άνω Πεύκη (πλησίον ηλ. σταθμού ΚΑΤ), Τηλ: 693 2393761 - 694 2010767 - 210 6126439
contact@iasmos.eu