Ο Ίασμος είναι ένας νεοσύστατος χώρος που δημιουργήθηκε από δύο ψυχολόγους, την Ιωάννα Κορδαλή και την Σοφία Τσιώρη με σκοπό να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε θέματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς ενηλίκων αλλά και εφήβων.

Χρησιμοποιούμε κυρίως τη συστημική και τη γνωσιακή προσέγγιση καθώς θεωρούμε ότι αποτελούν τις πιο έγκυρες και ολοκληρωμένες μεθόδους του χώρου. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές συνεδρίες καθώς και σε θεραπείες ζεύγους.

Βασική μας αρχή είναι ότι ο κάθε άνθρωπος αποτελεί μια διαφορετική οντότητα με ξεχωριστές ανάγκες αλλά και δυνατά σημεία. Γι αυτό και στον Ίασμο οι θεραπευτικές παρεμβάσεις προσαρμόζονται και οργανώνονται ξεχωριστά ανάλογα με την προσωπικότητα του κάθε ατόμου.

Ο θεραπευτής λειτουργεί ως συνταξιδιώτης σε αυτό το ταξίδι προς τον εαυτό λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες αλλά και τα όρια που θέτει το άτομο που έρχεται για βοήθεια. Ο σεβασμός για τον άνθρωπο είναι η αρχή και η εμπιστοσύνη αλλά και η εχεμύθεια το μέσο για την επίτευξη των στόχων.
Τί είναι η ψυχοθεραπεία; Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια σχέση ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Η σχέση αυτή προϋποθέτει και βασίζεται στην αυθεντική συναισθηματική έκφραση, εμπιστοσύνη και αποδοχή. Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η κατανόηση του τρόπου που το άτομο αισθάνεται, σκέπτεται και συμπεριφέρεται έτσι ώστε να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του όπως είναι. Αυτή η αποδοχή είναι ένα πρώτο βήμα προς την αλλαγή όσων θέλει το άτομο να αλλάξει στην ζωή του καθώς επίσης και προς την ανάδυση του εαυτού.
Τί είναι η συμβουλευτική ψυχολογία; Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές και άλλες ανησυχίες και προβληματισμούς του κάθε ανθρώπου. Στόχος της συμβουλευτικής είναι η συμφιλίωση και η κατανόηση ενδοψυχικών γεγονότων και συγκρούσεων έτσι ώστε ο καθένας να έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει μία αρμονική σχέση με τον εαυτό του και κατ’ επέκταση να έχει πιο λειτουργική ζωή. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στο κοινωνικό πλαίσιο του ατόμου και μέσα από την διερεύνηση αυτού εδραιώνονται αρμονικές σχέσεις με τον περίγυρο του.
Πίνδου 2, Άνω Πεύκη (πλησίον ηλ. σταθμού ΚΑΤ), Τηλ: 693 2393761 - 694 2010767 - 210 6126439
contact@iasmos.eu